Afrikaans Czech Danish Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Italian Portuguese Russian Slovak Swedish Ukrainian
 WYDARZENIA CZERWIEC 2016 


20 – 26 PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

godz: 10.00
POST ZBORU „JERUZALEM”


 25.06 SOBOTA

godz: 12.00 do 14.00
Ewangelizacja – KOŚCIÓŁ ULICZNY
Rynek w Kamiennej Górze

 
POST ZBORU „JERUZALEM”
20 – 26.06.2016

 MODLITWY WIECZORNE godz. 19.00
NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE 26.06.2016 godz. 10.00

Joel 2,12 „Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!” Powrót do Boga to motywacja do postu. Powrót do Boga to powrót do: pierwszej miłości, intymnej relacji z Nim świętości, czystości życia zaufania, polegania na Bogu we wszystkim

Módlmy się o:
Po pierwsze, oczyszczenie, uzdrowienie i uwolnienie każdego z nas z osobna. Czasami żyjemy w nieświadomości własnych uchybień, widząc je łatwo u innych.
Przyp. Sal. 16, 2 „wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy”. Duchy to inspiracje, intencje, motywacje, nastawienie. Niech przenikliwy Bóg zbada i prześwietli nas do głębi. Niech nasze serca stają się czyste, a dusze prawe.

Po drugie, niech to się dzieje także na poziomie wspólnoty, w naszych relacjach. Niech stają się szczere i pełne miłości. Przyobleczmy się we wzajemne przebaczenie, i niech będzie odbudowana / wzmocniona jedność zgodnie z Kolosan 3,12-14
„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.”

Po trzecie, nie możemy z pola widzenia stracić Wielkiego Nakazu Misyjnego naszego Pana. Poddając się Bożemu uzdrowieniu indywidualnie i jako wspólnota, nie zaniedbajmy zbawiennego głoszenia Ewangelii ! Potrzebujemy w tym mocy, namaszczenia i prowadzenia, by zgubieni byli znajdowani, chorzy uzdrawiani, zniewoleni uwalniani. Naszą motywacją niech będzie żal nad grzesznikami:
Mat 9,36 „A widząc lud, użalił się nad nim…”

Niech Duch Święty działa w mocy, zgromadzajmy się każdego wieczoru, a w niedzielny poranek niech zabrzmią świadectwa, objawienia i chwała.
 

 
                 Kilka myśli o kościele.

Pismo Święte mówi o kościele, że to CIAŁO

Organizm.Głowa.Stawy.Ścięgna

z Chrystusa całe CIAŁO spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w MIŁOŚCI ”   list do Efezjan 4,16
Ciało to całość
Ciało to jedność
Ciało to współpraca
Ciało to współodczuwanie
Ciało to posłuszeństwo Głowie
Ciało to nauka, ćwiczenie, dyscyplina
Ciało to pokonywanie słabości i trudności
Ciało to karmienie, leczenie, wzmacnianie
Ciało to dbanie o zdrowie, czystość, wygląd
Kościół to całość
Kościół to jedność
Kościół to współpraca
Kościół to współodczuwanie
Kościół to posłuszeństwo Głowie
Kościół to nauka, ćwiczenie, dyscyplina
Kościół to pokonywanie słabości i trudności
Kościół to karmienie, leczenie, wzmacnianie
Kościół to dbanie o zdrowie, czystość, wygląd
Czy taki naprawdę jest mój kościół ?
To zależy także od Ciebie !
 
Zapraszamy na nabożeństwo:
niedziela godz 10.00
Nasz Adres:
ul .Wałbrzyska 15
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 7442370
 

KAZANIA 2016

Zaktualizowane 2016.06.12

Kazania można pobrać, klikając na ikonkę budynku znajdującego się po prawej stronie odtwarzacza.
Na stronie archive.org wybieramy "VBR MP3"
pojedyncze kazanie lub wszystkie.

DODANE KAZANIA z 2015

Zaktualizowane 2016.03.11


"Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają."
Ps 23.4

LICZNIK ODWIEDZIN


www.kzjeruzalem.pl